SPOTKANIE GRUPY ROZPOZNAWCZO- OPERACYJNEJ. CZWARTEK, 25.08.2022 GODZINA 20:00

Link do spotkania: https://bit.ly/operationresearch9

Więcej informacji na DISCORD: https://bit.ly/btfdtvdiscord