Kluczowe pytanie pozostaje bez odpowiedzi.
Czy mamy wybicie górą czy odrzucenie wybicia?

CDN Więcej informacji live w pokoju treningowym